Baskets

SLOVENSKO   BOSANSKI/HRVATSKI/SRBSKI   ENGLISH  ITALIANO  DEUTSCH

PANIER OVERSIZED

SLOVENSKO
Košare/Cekarji
PRIBLIŽNE Dimenzije … Pozor! Večina naših košar je izredno velikih dimenzij!
Višina od 30 – 40 cm  *  Dolžina od 50 – 65 cm  *  Širina od 20 – 25 cm
Priporočena maloprodajna cena 20,00 EUR/kos (DDV vključen)
Barve: Več kot 30 barvnih kombinacij (Glej barvno lestvico)

BOSANSKI/HRVATSKI/SRBSKI
Košare/Korpe
PRIBLIŽNE Dimenzije … Pažnja! Većina naših korpi je izuzetno velika!
Visina od 30 – 40 cm  *  Dužina od 50 – 65 cm  *  Širina od 20 – 25 cm
Preporučena maloprodajna cijena 20,00 EUR/kom (sa PDV-jem)
Boje: Više od 30 kombinacija boja (Pogledajte skalu boja)

ENGLISH
Baskets
APPROXIMATE Dimensions … Attention! Most of our baskets are extremely large!
Height 30 – 40 cm  *  Length 50 – 65 cm  *  Width 20 – 25 cm
Recommended retail price 20,00 EUR/piece (incl. VAT)
Colors: More than 30 color combinations (See color scale)

ITALIANO
Cestini
Dimensioni APPROSSIMATE … Attenzione! La maggior parte dei nostri cestini sono estremamente grandi!
Altezza 30 – 40 cm  *  Lunghezza 50 – 65 cm  *  Larghezza 20 – 25 cm
Prezzo consigliato al pubblico 20,00 EUR/pezzo (IVA inclusa)
Colori: più di 30 combinazioni di colori (vedi scala colori)

DEUTSCHE
Körbe
UNGEFÄHRE Abmessungen … Beachtung! Die meisten unserer Körbe sind extrem groß!
Höhe 30 – 40 cm  *  Länge 60 – 65 cm  *  Breite 20 – 25 cm
Empfohlener Verkaufspreis 20,00 EUR/Stück (inkl. MwSt.)
Farben: Mehr als 30 Farbkombinationen (Siehe Farbskala)

MODEL 006 “SIMPLE”

20190324_13152820190324_13154520190324_13155420190324_13160520190324_13170020190324_131753

20190324_131849

MODEL 007 “STRONG”

20190324_13195120190324_13200520190324_13201420190324_13205620190324_132144

20190324_132238

MODEL 010 “COLORS”

20190324_13235520190324_13241220190324_13243420190324_13272220190324_132805

20190324_132838

xxx everywhere RAPHIA COLOR CHART TRANSPARENT PNG

Madagascar raphia raffia rafia rafija penja fiber penjy sisal handcraft handicraft hand woven natural ecological bio Madagascar Handcrafts Ročna Dela Madagaskarja Rukotvorine Madagaskara Artigianato del Madagascar Madagaskar Handwerk SLOVENSKO Košare / Cekarji Košarice za Otroke Viseče Košarice 3 v 1 Klobuki Dekoracija HRVATSKI Košare Košarice za Djecu Košarice Viseče 3 u 1 Šeširi Dekoracija ENGLISH Baskets Baskets for Kids Hanging Baskets 3 in 1 Hats Decoration ITALIANO Cesti Cestini Per i Bambini Cesti Appesi 3 e 1 Cappelli Decorazione DEUTSCHE Körbe Körbe für Kinder Hängenden Körbe 3 in 1 Hüte Dekoration