Baskets Hanging 3in1

SLOVENSKO   BOSANSKI/HRVATSKI/SRBSKI   ENGLISH  ITALIANO  DEUTSCHTITLE 03 Baskets Hanging 3 in 1 BLACK

SLOVENSKO
Viseče Košarice 3 v 1 (Priporočena maloprodajna cena 10,00 EUR/kos (DDV vključen))
PRIBLIŽNE Dimenzije za največjo košarico
(ostale dve sta manjši)
Višina cca 20 cm
Premer cca 12 cm
Barve: Več kot 30 barvnih kombinacij
(Glej barvno lestvico)

BOSANSKI/HRVATSKI/SRBSKI 
Košarice/Korpe/Korpice Viseče 3 u 1 (Preporučena maloprodajna cijena 10,00 EUR/kom (sa PDV-jem))
PRIBLIŽNE Dimenzije za najveću košaricu
(druge dve su manje)
Visina cca 20 cm
Dijametar cca 12 cm
Boje: Više od 30 kombinacija boja
(Pogledajte skalu boja)

ENGLISH
Baskets – Hanging 3 in 1 (Recommended retail price 10,00 EUR/piece (incl. VAT))
APPROXIMATE Dimensions for the largest basket
(the other two are smaller)
Height cca 20 cm
Diameter cca 12 cm
Colors: More than 30 color combinations
(See color scale)

ITALIANO
Cesti Appesi 3 in 1 (Prezzo consigliato al pubblico 10,00 EUR/pezzo (IVA inclusa))
Dimensioni APPROSSIMATE per il cesto più grande
(le altre due sono più piccole)
Altezza cca 20 cm
Diametro cca 12 cm
Colori: più di 30 combinazioni di colori
(vedi scala colori)

DEUTSCHE
Hängenden Körbe 3 in 1 (Empfohlener Verkaufspreis 10,00 EUR/Stück (inkl. MwSt.))
UNGEFÄHRE Abmessungen für den größten Korb
(die anderen beiden sind kleiner)
Höhe cca 20 cm
Durchmesser cca 12 cm
Farben: Mehr als 30 Farbkombinationen
(Siehe Farbskala)

xxx everywhere RAPHIA COLOR CHART TRANSPARENT PNG

Madagascar raphia raffia rafia rafija penja fiber penjy sisal handcraft handicraft hand woven natural ecological bio Madagascar Handcrafts Ročna Dela Madagaskarja Rukotvorine Madagaskara Artigianato del Madagascar Madagaskar Handwerk SLOVENSKO Košare / Cekarji Košarice za Otroke Viseče Košarice 3 v 1 Klobuki Dekoracija HRVATSKI Košare Košarice za Djecu Košarice Viseče 3 u 1 Šeširi Dekoracija ENGLISH Baskets Baskets for Kids Hanging Baskets 3 in 1 Hats Decoration ITALIANO Cesti Cestini Per i Bambini Cesti Appesi 3 e 1 Cappelli Decorazione DEUTSCHE Körbe Körbe für Kinder Hängenden Körbe 3 in 1 Hüte Dekoration