START (Slo Bos/Hr/Srb Eng It De)

SLOVENSKO   BOSANSKI/HRVATSKI/SRBSKI   ENGLISH  ITALIANO  DEUTSCH

SLOVENSKO
Samo veleprodaja – s sedežem v Evropi – najmanjša količina naročila, en (1) 20-čevljev (20 feet) zabojnik/kontejner
BOSANSKI / HRVATSKI / SRBSKI
Prodaja samo na veliko – sa sjedištem u Europi – Minimalna količina narudžbe jedan (1) 20-stopa spremnik/kontejner
ENGLISH
Wholesale only – based in Europe – MOQ (minimum order quantity) one (1) 20 feet container
ITALIANO
Solo all’ingrosso – con sede nell’Europa – Quantità minima/ordine un (1) container da 20 piedi
DEUTSCH
Nur Großhandel – mit Sitz in der Europa – Mindestbestellmenge ein (1) 20-Fuß-Container

SLOVENSKO

Vsi naši izdelki so unikatni.
Vsi naši izdelki so ročno narejeni.
Vsi naši izdelki so narejeni 100% iz naravnih materialov.
Vsi naši izdelki so narejeni iz naravno obnovljivih materialov s poudarkom na ekološki osveščenosti.
Vsi naši izdelki (recimo ročaji in vogali), imajo naravno goveje usnje (narejeno iz ostankov pri usnjarski industriji). 
Vsi naši izdelki se rahlo razlikujejo eden od drugega. 
Vsi naši izdelki imajo dimenzije, ki rahlo odstopajo (od dimenzij navedenih).
Vsi naši izdelki v resničnosti rahlo odstopajo od slik na spletu.

Košare / Cekarji

Košarice za Otroke

Klobuki

BOSANSKI/HRVATSKI/SRBSKI

Svi naši proizvodi su jedinstveni.
Svi naši proizvodi su ručno izrađeni.
Svi naši proizvodi izrađeni su od 100% prirodnih materijala.
Svi naši proizvodi izrađeni su od prirodno obnovljivih materijala s naglaskom na ekološku svijest.
Svi naši proizvodi (kao što su ručke i uglovi) imaju prirodnu goveđu kožu (izrađenu od otpadaka u kožnoj industriji).
Svi naši proizvodi su neznatno različiti jedan od drugoga.
Svi naši proizvodi imaju dimenzije koje se malo razlikuju (od spomenutih dimenzija).
Svi naši proizvodi u stvarnosti malo odstupaju od slika na ovoj web stranici.

ENGLISH

All our products are unique.
All of our products are handmade.
All of our products are made 100% of natural materials.
All of our products are made from naturally renewable materials with an emphasis on ecological awareness.
All of our products (such as handles and corners) have natural cow leather (made from scrap in the leather industry).
All of our products are slightly different from each other.
All of our products have dimensions that slightly differ (from the dimensions mentioned).
All of our products in reality slightly deviate from images online.

ITALIANO

Tutti i nostri prodotti sono unici.
Tutti i nostri prodotti sono fatti a mano.
Tutti i nostri prodotti sono realizzati al 100% in materiali naturali.
Tutti i nostri prodotti sono realizzati con materiali naturali rinnovabili con particolare attenzione alla consapevolezza ecologica.
Tutti i nostri prodotti (come le maniglie e gli angoli) sono in pelle naturale di mucca (ricavata da scarti nell’industria della pelle).
Tutti i nostri prodotti sono leggermente diversi l’uno dall’altro.
Tutti i nostri prodotti hanno dimensioni leggermente diverse (dalle dimensioni menzionate).
Tutti i nostri prodotti in realtà si discostano leggermente dalle immagini online.

DEUTSCHE

Alle unsere Produkte sind einzigartig.
Alle unsere Produkte sind handgefertigt.
Alle unsere Produkte bestehen zu 100% aus natürlichen Materialien.
Alle unsere Produkte werden aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, wobei das ökologische Bewusstsein im Vordergrund steht.
Alle unsere Produkte (wie Griffe und Ecken) haben natürliches rindsleder (aus Schrott in der Lederindustrie).
Alle unsere Produkte unterscheiden sich geringfügig voneinander.
Alle unsere Produkte haben Abmessungen, die sich geringfügig von den genannten Abmessungen unterscheiden.
Alle unsere Produkte unterscheiden sich in der Realität geringfügig von Bildern online.

Madagascar raphia raffia rafia rafija penja fiber penjy sisal handcraft handicraft hand woven natural ecological bio Madagascar Handcrafts Ročna Dela Madagaskarja Rukotvorine Madagaskara Artigianato del Madagascar Madagaskar Handwerk SLOVENSKO Košare / Cekarji Košarice za Otroke Viseče Košarice 3 v 1 Klobuki Dekoracija HRVATSKI Košare Košarice za Djecu Košarice Viseče 3 u 1 Šeširi Dekoracija ENGLISH Baskets Baskets for Kids Hanging Baskets 3 in 1 Hats Decoration ITALIANO Cesti Cestini Per i Bambini Cesti Appesi 3 e 1 Cappelli Decorazione DEUTSCHE Körbe Körbe für Kinder Hängenden Körbe 3 in 1 Hüte Dekoration