Baskets

SLOVENSKO   BOSANSKI/HRVATSKI/SRBSKI   ENGLISH  ITALIANO  DEUTSCH

SLOVENSKO
Samo veleprodaja – s sedežem v Evropi – najmanjša količina naročila, en (1) 20-čevljev (20 feet) zabojnik/kontejner
BOSANSKI / HRVATSKI / SRBSKI
Prodaja samo na veliko – sa sjedištem u Europi – Minimalna količina narudžbe jedan (1) 20-stopa spremnik/kontejner
ENGLISH
Wholesale only – based in Europe – MOQ (minimum order quantity) one (1) 20 feet container
ITALIANO
Solo all’ingrosso – con sede nell’Europa – Quantità minima/ordine un (1) container da 20 piedi
DEUTSCH
Nur Großhandel – mit Sitz in der Europa – Mindestbestellmenge ein (1) 20-Fuß-Container

SLOVENSKO
Košare/Cekarji
PRIBLIŽNE Dimenzije
Višina od 30 – 40 cm  *  Dolžina od 50 – 65 cm  *  Širina od 20 – 25 cm
Priporočena maloprodajna cena 25,00€/1 kos (brez DDV)
Barve: Več kot 30 barvnih kombinacij (Glej barvno lestvico)

BOSANSKI/HRVATSKI/SRBSKI
Košare
PRIBLIŽNE Dimenzije
Visina od 30 – 40 cm  *  Dužina od 50 – 65 cm  *  Širina od 20 – 25 cm
Preporučena maloprodajna cijena 25,00 €/1 kom (bez PDV-a)
Boje: Više od 30 kombinacija boja (Pogledajte skalu boja)

ENGLISH
Baskets
APPROXIMATE Dimensions
Height 30 – 40 cm  *  Length 50 – 65 cm  *  Width 20 – 25 cm
Recommended retail price 25,00 €/1 piece (excl. VAT)
Colors: More than 30 color combinations (See color scale)

ITALIANO
Cestini
Dimensioni APPROSSIMATE
Altezza 30 – 40 cm  *  Lunghezza 50 – 65 cm  *  Larghezza 20 – 25 cm
Prezzo consigliato al pubblico 25,00 €/1 pezzo (IVA esclusa)
Colori: più di 30 combinazioni di colori (vedi scala colori)

DEUTSCHE
Körbe
UNGEFÄHRE Abmessungen
Höhe 30 – 40 cm  *  Länge 60 – 65 cm  *  Breite 20 – 25 cm
Empfohlener Verkaufspreis 25,00 € / 1 Stück (exkl. MwSt.)
Farben: Mehr als 30 Farbkombinationen (Siehe Farbskala)

MODEL 006 “SIMPLE”

20190324_13152820190324_13154520190324_13155420190324_13160520190324_13170020190324_131753

20190324_131849

MODEL 007 “STRONG”

20190324_13195120190324_13200520190324_13201420190324_13205620190324_132144

20190324_132238

MODEL 010 “COLORS”

20190324_13235520190324_13241220190324_13243420190324_13272220190324_132805

20190324_132838

MODEL 005 “CUSTOM”

OPCIJA (SAMO PO NAROČILU) PROMOCIJSKI NAPISI

OPCIJA (SAMO PO NARUDŽBI) PROMOCISJKI NATPISI

OPTION (ON REQUEST ONLY) PROMOTIONAL SIGNS

OPZIONALE (SOLO SU RICHIESTA) SEGNI PROMOZIONALI

OPTION (NUR AUF ANFRAGE) WERBEUNTERSCHRIFTEN

VZOREC 02 BASKETS CUSTOM NAMES+TEXT

20190324_13300520190324_13301520190324_13305920190324_13310820190324_133150

20190324_133232

xxx everywhere RAPHIA COLOR CHART TRANSPARENT PNG

Madagascar raphia raffia rafia rafija penja fiber penjy sisal handcraft handicraft hand woven natural ecological bio Madagascar Handcrafts Ročna Dela Madagaskarja Rukotvorine Madagaskara Artigianato del Madagascar Madagaskar Handwerk SLOVENSKO Košare / Cekarji Košarice za Otroke Viseče Košarice 3 v 1 Klobuki Dekoracija HRVATSKI Košare Košarice za Djecu Košarice Viseče 3 u 1 Šeširi Dekoracija ENGLISH Baskets Baskets for Kids Hanging Baskets 3 in 1 Hats Decoration ITALIANO Cesti Cestini Per i Bambini Cesti Appesi 3 e 1 Cappelli Decorazione DEUTSCHE Körbe Körbe für Kinder Hängenden Körbe 3 in 1 Hüte Dekoration