SLOVENSKO BOSANSKI/HRVATSKI/SRBSKI ENGLISH ITALIANO DEUTSCH

Eksotična Ročna Dela     Egzotične Rukotvorine
Exotic Handcrafts     Artigianato esotico
Exotisches Handwerk

*

Kamni Minerali Fosili Amoniti Fosiliziran-okamnel-les
Kamenje Minerali Fosili Amoniti Fosilizirano-okamenjeno-drvo
Stones Minerals Fossils Ammonites Petrified-wood
Pietre Minerali Fossili Ammoniti Legno-pietrificato
Steinmineralien Fossilien Ammoniten Versteinertes-Holz